Přelom tisíciletí

Význam Českého noneta na přelomu tisíciletí již netkví tolik v prosazování nezvyklého nástrojového obsazení, neboť od jeho vzniku se skladatelské interpretační techniky značně vyvinuly. Jeho význam je třeba chápat spíše v neustálém cílevědomém propagování soudobé akustické vážné hudby, v uvádění dalších novinek a jejich šíření na domácích i zahraničních pódiích, ve výchově mladších generací hudebníků v komorní hudbě – zejména při spolupráci na realizaci komorních koncertů s rozšířeným obsazením -, ve výchově posluchačů k soudobé hudbě jako takové, a také v pořádání cyklu komorních koncertů spojených s vernisážemi významných výtvarníků Hudba mezi obrazy. S tímto krédem a s těmito ambicemi vstoupilo České noneto do třetího tisíciletí. Své ambice se České noneto snaží naplnit každoročním pořádáním cyklu Hudba mezi obrazy, jehož dramaturgie je zaměřena na uvádění málo hraných komorních skladeb, uvádění premiér českých i světových autorů a propojování umění slyšeného a viděného.

Turné v USA a první americká skladba

Krátce po začátku nového tisíciletí se České noneto po téměř 25 letech pokusilo uspořádat turné po Spojených státech amerických. Vyhledem k množství organizačních potíží se turné nakonec neuskutečnilo, avšak soubor byl v průběhu různých jednání představen také agentuře Stanton Management z New Yorku. Agentura navázala kontakt s pořadateli koncertů původně zrušeného turné, přidala další, a v dubnu 2002 České noneto po 26 letech opět přicestovalo do Spojených států. Turné mělo navázat na úspěšná vystoupení v minulosti a čas strávený v USA byl využit beze zbytku: v devíti dnech se uskutečnilo devět koncertů od Green Bay (Wisconsin), přes Chicago a Cleveland až po Amherst (Massachusetts). Turné bylo velmi úspěšné, pořadatelé a kritiky nešetřili chválou.

Tento úspěch inicioval myšlenku na uspořádání dalších dvou turné v roce 2004 k oslavě 80. výročí vzniku Českého noneta. Soubor následně strávil v USA celkem 44 dní a navštívil mimo jiné znovu Clevelend Museum of Art, dále Wolf Trap Performing Arts Park (Vienna, Virginia), Beaches Fine Arts (Jacksonville, Florida – ojedinělá koncertní řada každoročně financovaná z pořádání triatlonového závodu), Bach Festival Society (Orlando, Florida), Rhode Island Chamber Concerts (Brown University), Los Alamos Concert Association (New Mexico) a mnoho dalších zajímavých míst téměř po celém území USA (např. Niagarské vodopády nebo Kennedy Space Center).

Toto druhé a třetí americké turné s sebou přineslo tři význačné události. Za prvé bylo noneto prostřednictvím živých rozhlasových nahrávek představeno široké veřejnosti v pořadech “Performance Today” (National Public Radio) a “Saint Paul Sunday” (Minnesota Public Radio), což jsou oba velmi populární a významné rozhlasové pořady vážné hudby ve Spojených státech. Pro velký úspěch pořadu “Performance Today” bylo na přání posluchačů mnoho ukázek z různých koncertů vysíláno opakovaně. Novější záznam pro “Saint Paul Sunday” byl vysílán dokonce až na Novém Zélandu a také v několika opakováních v pravidelném vysílacím čase i v USA.

Druhou důležitou událostí byl vznik první americké skladby napsané přímo pro České noneto. Při výběru repertoáru na koncert ve městě Raleigh (Severní Karolína) jehož pořadatelem byl Raleigh Chamber Music Guild (RCMG), se Českému nonetu zalíbila jedna ze starších kompozic vítěze Pulitzerovy ceny Dr. Roberta Warda (*1917) z roku 1981 nazvaná Raleigh Divertimento. Tato skladba byla původně napsána na objednávku RCMG pro Aspen Wind Quintet. Protože však i mnoho jiných nonetových skladeb vzniklo adaptací děl napsaných původně pro jiné nástrojové obsazení (např. Taneční preludia Witolda Lutosłavského), bylo možné nechat pro České noneto přepracovat – za finanční pomoci A. J. Fletcher Foundation – i Raleigh Divertimento. U příležitosti uvedení skladby na koncertě v Raleigh se uskutečnilo i osobní setkání členů Českého noneta s Robertem Wardem. Dílo bylo od roku 2004 již mnohokrát provedeno, bylo i několikrát nahráno a vysíláno v rámci programu National Rublic Radio “Performance Today”.

Třetí důležitou událostí byla ojedinělá nabídka, kterou Českému nonetu učinil Meade County Performing Arts Council z města Meade ve státě Kansas. Město Meade se nachází ve stejnojmenném okrese, rozkládajícím se na stovkách čtverečních mil v srdci rozsáhlé zemědělské oblasti, který má však celkem jen asi 10.000 obyvatel. Nadšenci z celého okresu se sdružili do Meade County Performing Arts Council a rozhodli se pořádat pravidelné kulturní akce na vysoké umělecké úrovni pro celou oblast. Českému nonetu se dostalo té cti být souborem, který zahraje úplně první koncert vážné hudby a odstartuje tak celý projekt. V sále místní střední školy čekalo na noneto početné publikum. Koncert, jehož program byl sestaven z klasického i soudobého repertoáru, byl přijat s nečekaným ohlasem. Následující den členové Českého noneta uspořádali ještě výchovný koncert pro studenty z Meade a mnoha dalších škol z blízkého i dalekého okolí. Poté následovala ještě krátká výuka (masterclass) pro studenty hudebního programu, ze které nonetisté jen neradi odcházeli.

Publikum na koncertě v Meade tvořili lidé všech společenských vrstev: lidé, kteří se v profesionálním hudebním světě pohybují desítky let stejně jako lidé z grafického průmyslu, obchodníci, farmáři, a dokonce i opravdoví kovbojové – včetně nezbytného klobouku. To, že se jednalo o mimořádnou událost, potvrzuje mimo jiné i široká podpora projektu z celého spektra společnosti: úsilí Meade County Performing Arts Council bylo podpořeno vysíláním 45 oznámení křesťanské rozhlasové stanice, jiná regionální rozhlasová stanice zveřejnila obdobná oznámení a během své kampaně na získání finančních prostředků dala k dispozici vstupenky, majitel místní tiskárny a okresní zemědělský koordinátor vytiskli a rozeslali oznámení o připravovaném koncertě do každé rodiny v celém okresu (převážně z osobních finančních prostědků), a noviny ve známém Dodge City otiskovaly po devět týdnů před uskutečněním koncertu sérii fotografií a životopisů členů Českého noneta.

Koncert k 80. výročí založení Českého noneta

Dne 8.1.2004 se uskutečnil koncert k 80. výročí založení Českého noneta. Koncert uspořádalo České noneto v Praze v Galerii Lichtenštejnského paláce (HAMU) v rámci devátého ročníku cyklu komorních koncertů doplněných výstavami “Hudba mezi obrazy”, tentokrát mezi obrazy a kresbami Jitky Hilské. Na koncertě zazněly skladby českých autorů, kteří jsou spjati s Českým nonetem: Nonet-Divertimento Iši Krejčího, Nonet Josefa Bohuslava Foerstera – první skladba napsaná přímo na objednávku Českého noneta v roce 1931 -, a Kvintet pro klavír a dechové nástroje Zdeňka Fibicha, který zazněl také na prvním koncertě Českého noneta v roce 1924. Cyklus je již samozřejmou součástí pražského kulturního života a v jeho rámci vystoupilo mnoho význačných převážně českých komorních souborů, v roce 2004 to byli např. Guarneri Trio, Epoque Quartet nebo Pražské klavírní duo. Hlavním protagonistou cyklu zůstává však i nadále České noneto.

Jubilejní rok 2004 doma i jinde v Evropě

Jako každým rokem, i v jubilejním roce České noneto cestovalo za koncerty do zahraničí. Po úvodních lednových koncertech doma vycestovalo noneto hned v únoru nejprve do Německa do Hamburgu. Po americkém turné, které se uskutečnilo taktéž v únoru, následovaly opět koncerty v České republice, v červnu opět Německo, v červenci Velká Británie a po podzimním turné do USA opět zájezd do Německa. Mezi tím vším ještě několik jednotlivých koncertů a nahrávání v České republice, některé v rámci cyklu “Hudba mezi obrazy”. Repertoár byl vcelku tradiční, snad kromě několika novinek a premiér. Mezi ně patří např. přepracování Italského koncertu J. S. Bacha pro nonet významným českým “barokním” skladatelem F. X. Thurim na objednávku Českého noneta, dále premiérové nahrávky dvou nových skladeb Tatiany Mikové, nové přepracování díla Roberta Warda Raleigh Divertimento pro nonet a také světová premiéra poněkud experimentálního Nonetu mladého skladatele Marjana Stojilkoviće.

Kromě toho připravilo České noneto ve spolupráci s dalšími umělci nové CD se skladbami Sergeje Prokofjeva, které však již v jubilejním roce 2004 nevyšlo. CD bylo natočeno již tradičně pro label Praga Digitals.

Celkově České noneto nastudovalo v roce 2004 celkem 44 různých skladeb, z toho 28 skladeb českých autorů, natočilo dvě nahrávky na CD, dalších pět pro rozhlas – a to jak samostatné pořady tak jako živé záznamy z koncertů. Celkem se v jubilejním roce České noneto podílelo na 52 koncertech či nahráváních.

(závěrečné poznámky)
Tento dokument byl sestaven z materiálů pocházejících z různých zdrojů a z různých jazyků. Převážná část dokumentu vznikla v českém jazyce. Některé články z časopisů a denního tisku prošly několikanásobným překladem. Cílem současné české verze je zachovat co nejvíce původní vyznění textu při respektování pravidel českého pravopisu a struktury českého jazyka.

Tento dokument smí být volně reprodukován a šířen za předpokladu, že bude uveden jeho zdroj: České noneto, historie, aktualizováno 15.2.2005. © 2005 České noneto.