70. – 80. léta

Následující léta od roku 1963 jsou charakteristická častými změnami koncertních mistrů. Do roku 1975, kdy do noneta přišel Václav Snítil, se po Emilu Leichnerovi vystřídali Bohdan Warchal, Libor Hlaváček, Milan Vítek a Petr Vaněk.

Od poloviny roku 1963 do roku 1975 změnil soubor své složení celkem sedmkrát. V období 1975 – konec roku 1989 to bylo celkem devětkrát. Pokud vezmeme v úvahu, že se jedná o třicetileté období, pak soubor změnil své složení v průměru každé dva roky. Období působení Václava Snítila je obdobím stabilizace, kdy mělo noneto po delším čase opět primária, který působil v souboru déle než jen několik sezón.

Pracovní náplň let sedmdesátých a osmdesátých představovala koncertní činnost na domácích a zahraničních pódiích. Nedílnou součástí jejich práce bylo natáčení nových kompozic, nejvíce jich pochází právě z tohoto období.