Vladislav Borovka

*1976
hoboj

Narodil se v roce 1976 v Netolicích, kde také začal s hrou na hoboj v tamní LŠU u Jana Nováčka. V letech 1990-96 studoval na Pražské konzervatoři u Bedřicha Vobořila. Tam také získal několik ocenění v soutěžích (Concertino Praga – národní kolo, Soutěž konzervatoří Kroměříž 1994 – 2. cena). Od roku 1994 je členem Pražské komorní filharmonie. Zúčastnil se řady interpretačních kurzů (J. L. Capezzali, M. Bourgue, T. Cammaert, G. Passin), v roce 1998 pobýval na tříměsíční stáži v japonské Toyamě a v roce 2000 získal stipendium firmy Yamaha. V roce 2001 dokončil svá studia na HAMU ve třídě prof. Jiřího Mihuleho a získal titul laureáta Pražského jara. V letech 2001-2002 studoval na Conservatoire Paul Dukas u J. L. Capezzaliho. Od roku 2004 působí taktéž pedagogicky na Pražské konzervatoři. Členem Českého noneta se stal v roce 2005.