Pavel Langpaul

*1970
fagot

Narodil se 19.2.1970 v Havlíčkově Brodě. Hudební studia započal na Základní umělecké škole v Havlíčkově Brodě ve třídě prof. J. Brožka. Již ve 12. letech byl přizván Pražskými komorními sólisty k provedení Mozartova fagotového koncertu. Po studiu na Konzervatoři v Praze absolvoval Hudební fakultu AMU (prof. F. Herman, doc. J. Seidl). Odnesl si titul laureáta z mezinárodních soutěží Concertino Praga a Chomutov. V roce 1996 se stal finalistou Mezinárodní soutěže Pražské Jaro, kde také obdržel cenu Českého hudebního fondu za nejlepší provedení soudobé skladby.

Tři roky působil v orchestru opery Národního divadla v Praze. Hostoval také u Sólistes Européenes Luxemburg. V současnosti zastává post sólo – fagotisty Symfonického orchestru Českého rozhlasu v Praze

Je také členem Pražského dechového okteta se kterým nahrál komplet dechových harmonií F. V. Kramáře na objednávku Českého rozhlasu.

Pro francouzský label Praga Digitals AMC natočil na CD Variace pro fagot a smyčce A. Rejchy a Koncert pro fagot a orchestr J. N. Hummela.

Na komorních projektech též spolupracoval s klavíristy s Cristinou Ortiz, Ivanem Klánským a klarinetistou Dimitrijem Ashkenazym.

Sólově vystoupil s Plzeňskou filharmonií, Karlovarským symfonickým orchetrem a se Symfonickým orchetrem Mariánské lázně. S kterými provedl díla R. Strausse J. N. Koželuha.

Od roku 1994 je také členem komorního souboru České noneto, se kterým vystoupil na mnoha prestižních festivalech / Montreux, Schleswig-Holstein, La Folle journée de Nantes, Festival de Música de Canarias, Pražské jaro, Janáčkův Máj, Concentus Moraviae / a pódiích /Montreaux Auditorium Stravinskij, Auditorio de Zaragoza, Lyon Auditorium, Washington Library of Congress, Playhouse Vancouver, Dvořákova síň pražského Rudolfina ad. S Českým nonetem nahrál také řadu rozhlasových snímků pro Bayerische Rundfunk, NDR, WDR, Český rozhlas, Washington radio NPR, Saint-Paul Sunday atd.